Skip to Content Contact Us
מבצעי קיץ שווים במיוחד קוד קופון TEL111
Covernails

ברוכים הבאים לאתר beautics-shop.co.il (להלן: “האתר”), המופעל על- ידי חברת יטי ביוטיקס  בע”מ ח.פ. 515907244,  שמשרדה הרשום הוא ברחוב  אבא הלל סילבר 10 לוד (להלן: “החברה” ו/או “ביוטיקס”).

בתקנון זה יהיו למונחים המוגדרים בו המשמעות שלהלן:

המוצרים ו/או הקורסים – המוצרים ו/או הקורסים השונים המופיעים באתר ומוצעים למכירה אונליין.

יום עסקים – ימי חול, ראשון עד חמישי, לא כולל שישי, שבת, ערבי חג וחול המועד.

משתמש – כל אדם העושה שימוש באתר, בשירותים ובתכנים הכלולים בו, לרבות הזמנת ורכישת מוצרים.

כללי 

 1. האתר משמש כחנות וירטואלית למכירת מוצרי קוסמטיקה, טיפוח ציפורניים, מכשור וקורסים בתחום הטיפוח, ציוד/ביגוד משלים לתחום הציפורניים והוא בבעלות החברה ומנוהל על ידה.
 2. תקנון זה הינו הבסיס החוקי לגלישה באתר ולביצוע הזמנות והוא מהווה חוזה התקשרות המסדיר את היחסים בין החברה לבין המשתמשים באתר.
 3. לכל שאלה ו/או הבהרה ו/או בירור ניתן לפנות לשירות הלקוחות של החברה במייל [email protected] או בטלפון 0543009036.
 4. גלישה באתר ו/או ביצוע פעולות באתר, מהוות הסכמת המשתמש לקבל ולנהוג על פי הוראות התקנון. משתמש שאינו מסכים לתנאי מתנאי תקנון זה, מתבקש לא לעשות כל שימוש באתר. התקנון מנוסח בלשון זכר אך מיועד לשני המינים כאחד.
 5. ביצוע הזמנה ו/או רכישה של מוצר ו/או קורס דרך האתר כפוף לכל הוראותיו ותנאיו של תקנון זה, ובכפוף לאמור בכל דין, לא יהיה למשתמש ו/או למי מטעמו כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כנגד האתר ו/או החברה ו/או מי ממנהליהם ו/או עובדיהם, בכל הקשור להוראות והתנאים של תקנון זה.
 6. החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את התקנון מפעם לפעם על פי שיקול דעתה הסביר בנסיבות העניין וזאת ללא צורך במתן התראה ו/או הודעה מוקדמת. על אף האמור, בכל מקרה של שינוי מהותי לתקנון החברה תפרסם הודעה על שינוי כאמור וזה ייכנס לתוקף בתוך 10 ימים ממועד ההודעה.
 7. מחירי המוצרים כוללים מע״מ, בהתאם לשיעורו בדין אך לא כוללים דמי משלוח.
 8. רישומי המחשב של החברה בלבד, בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.
 9. תמונות המוצרים המוצגות באתר הנן להמחשה בלבד ואינן מחייבות כלל את החברה.
 10. החברה אינה מתחייבת להחזיק מלאי של כל המוצרים ו/או קורסים השונים המופיעים ומוצעים באתר ויתכן אף שגם לאחר סיום הליך הרכישה יתברר כי סוג ו/או גוון של מוצר אזל ואז יהא זכאי המשתמש לבטל את רכישתו ללא כל חיוב.
 11. החברה עושה את מירב המאמצים לשמור על תקינות פעילותו של האתר. עם זאת, אין ביכולתה של החברה להתחייב כי הגלישה באתר ו/או האפשרות לרכוש מוצרים לא יופרע ו/או יופסק מכל סיבה שהיא. מובהר כי החברה לא תהיה אחראית לתקלה ו/או הפרעה ו/או שיבוש ברשת האינטרנט ו/או בתקשורת המאפשרים חיבור לאתר, ואשר ימנעו מהמשתמש להשתמש באתר.
 12. החברה עושה ככל יכולתה לוודא שהמידע המוצג באתר יהיה המידע השלם והמדויק ביותר אך יובהר, כי עלולים להופיע בו, בתום לב, אי דיוקים או שגיאות ובכפוף לאמור בדין החל, החברה לא תישא באחריות כל שהיא הנובעת מהן או קשורה אליהן.
 13. החברה רשאית לעדכן את מחירי המוצרים ו/או הקורסים באתר ואת תעריפי המשלוחים מעת לעת ובלא צורך בהודעה מוקדמת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם באתר בעת השלמת תהליך ההזמנה (הכולל את מסירת פרטי אמצעי תשלום). במידה ובוצע עדכון מחירים שקדם לסיום הליך אישור ההזמנה, המחיר הקובע לאותה הזמנה יהיהי המחיר לאחר העדכון.
 14. החברה רשאית להציע מבצעים, הטבות והנחות באתר או בכל אמצעי תקשורת אחר – לרבות טלפון, דואר אלקטרוני או הודעת טקסט, בכפוף לקבלת הסכמות על פי הדין. החברה רשאית בכל עת להפסיק מבצעים, הטבות והנחות אלה, להחליפם או לשנותם, בכפוף להוראות הדין החל.
 15. תנאי השימוש באתר חלים על השימוש באתר ובשירותים הכלולים בו באמצעות כל מחשב או מכשיר תקשורת אחר (כדוגמת טלפון סלולרי, מחשבי כף יד למיניהם וכיו״ב). כמו כן הם חלים על השימוש באתר בין אם באמצעות רשת האינטרנט, ובין אם באמצעות כל רשת או אמצעי תקשורת אחרים.
 16. בעת הרשמה לאתר, מוצעת אפשרות הרשמה לדיוורים הרשמיים של האתר. גם לאחר הסכמה לקבלת דיווחים יכול המשתמש, בכל עת, לבקש את הסרתו מרשימת הדיוור וזאת דרך הלינק בתחתית הדיוור.
 17. למען הסר ספק, החברה תהיה עדיין רשאית לעשות שימוש בפרטי המשתמש לצורך המטרות המפורטות במדיניות הפרטיות של החברה המפורטת להלן בתקנון זה וכן לצורך שליחת הודעות תפעוליות (כגון: קבלת חשבונית, אישור הזמנה וכיו”ב), בהתאם לדין החל.
 18. בכל רכשיה באתר על המשתמש להירשם וליצור חשבון אחד בלבד. החברה שומרת לעצמה את הזכות להסיר חשבונות כפולים.
 19. לא ניתן לבצע הזמנות על ידי משתמש מתחת לגיל 18. בעת ביצוע ההזמנה ייעשה אך ורק בצירוף אישור הורה ו/או אפוטרופוס. הזנת פרטי אשראי של הורה ו/או אפוטרופוס ייחשבו כמתן הסכמה לביצוע הרכישה על ידי משתמש שהינו מתחת לגיל 18.
 20. מובהר כי החברה רשאית, על פי שיקול דעתה, להפסיק את פעילות האתר בכל עת וללא הודעה מראש.
 21. החברה רשאית ושומרת לעצמה את הזכות למנוע את הגישה לאתר או למנוע אפשרות להזמין מוצרים באמצעות האתר או לבטלן או להפסיק את השימוש של המשתמש באתר בכל מקרה בו: (א) המשתמש ביצע מעשה בלתי חוקי ו/או עבירה על הוראות הדין; (ב) המשתמש הפר תנאי מתנאי התקנון או כל הוראה מחייבת אחרת שתופיע באתר או במסמכי התקשרות אחרים החלים בין המשתמש לחברה; (ג) המשתמש ביצע מעשה או מחדל שיש בו כדי לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצד ג’ כלשהו, לרבות משתמשים אחרים באתר או בפעילות התקינה של האתר, לרבות ומבלי לגרוע, הזמנות פיקטיביות ו/או ביטולים מכוונים של עסקאות; (ד) אם ישנו חוב כספי לחברה וחלף המועד לתשלומו; או (ה) מסיבה אחרת שהחברה מצאה לעצמה לנכון, לפי שיקול דעתה.
 22. החברה לא תהיה אחראית ולא תישא בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד שנגרם למשתמש או לצד שלישי, כתוצאה משימוש באתר ו/או מכל תקלה בתקשורת ו/או מעשה או מחדל של ספקי האינטרנט ו/או ממעשה או מחדל שאינם בשליטת החברה לרבות בגין אובדן הכנסה ו/או מניעת רווחים.

 

הרשמה לאתר וביצוע הזמנות דרך האתר 

 1. הזמנה ורכישת מוצרים יכולה להתבצע על ידי המשתמשים באמצעות יצירת חשבון באתר (“החשבון“) והזמנה באמצעותו או באמצעות הזמנה ללא הליך פתיחת חשבון.
 2. יצירת חשבון באתר מתאפשרת ללא עלות ונעשית באמצעות מילוי מספר פרטי זיהוי של המשתמש. המשתמש אחראי באופן בלעדי לשמירת פרטי החשבון שלו בסודיות מוחלטת.
 3. החברה לא תעשה בפרטי המשתמש כל שימוש, אלא בהתאם למדיניות הפרטיות של האתר, המהווה חלק בלתי נפרד מתנאי תקנון זה.
 4. על מנת להבטיח את ביצוע ההזמנה ביעילות וללא תקלות, יש להקפיד על מסירת כל הפרטים הנדרשים באתר באופן מדויק ועדכני. ביצוע הזמנה הכולל פרטים שגויים עלול להוביל לכך שההזמנה לא תיקלט כנדרש ו/או לא תגיע ליעדה.
 5. במקרה שיוכנסו פרטי משלוח שגויים ובוצע משלוח בהתאם לפרטים השגויים, החברה תהיה רשאית לחייב את המשתמש בתשלום נוסף בגין דמי משלוח.
 6. תנאי לביצוע הזמנות באמצעות האתר הוא החזקה של המשתמש בכרטיס אשראי או באמצעי תשלום (למשל פייפאל) תקף (שלא הוגבל או נחסם מכל סיבה שהיא). אם נעשה שימוש בכרטיס אשראי, ייעשה שימוש רק בכרטיס אשראי ישראלי או בינלאומי תקף, שהונפק בישראל ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי. היה והמשתמש עושה שימוש בפרטי כרטיס אשראי או אמצעי תשלום אחר של צד שלישי כלשהו, השימוש בכרטיס האשראי או (לפי העניין) אמצעי התשלום הנ”ל הנו על דעתו ובהסכמתו המלאה של הבעלים הרשום של כרטיס האשראי או אמצעי התשלום, והמשתמש מצהיר כי הינו האחראי הבלעדי על השימוש באמצעי התשלום והוא ישפה את החברה באופן מידי בגין כל תביעה ו/או דרישה של בעלי אמצעי התשלום האחר או כל צד שלישי בקשר לשימוש של המשתמש בכרטיס אשראי או אמצעי התשלום האחר כאמור.
 7. עם ביצוע ההזמנה ע״י המשתמש תבצע החברה בדיקה של פרטי כרטיס האשראי, ועם אישור ההזמנה ע״י חברות האשראי, תישלח הודעה על כך למשתמש שהעסקה אכן אושרה.
 8. פרטי ההזמנה כפי שנקלטו במרשמי החברה בעת ביצוע ההזמנה יהוו ראייה חלוטה לנכונות העסקה.
 9. בכל עסקה תעביר החברה את ביצוע העסקה לאישור חברת האשראי. בנוסף לאישור חברת האשראי, אישור פעולת ההזמנה מותנה בזה שהמוצר ו/או הקורס המבוקש אכן קיים במלאי החברה ו/או הקורס עדיין פתוח לרישום. היה והמוצר אינו קיים במלאי, תבוטל ההזמנה ובמקרה של קורס שסגור להרשמה או שלא מוצע יותר להרשמה, וככל שחוייב המשתמש בגינו, יבוצע זיכוי למשתמש ומעבר לכך למשתמש לא תהיה כל טענה ו/או תביעה בעניין זה כלפי החברה ו/או מי מטעמה בגין כל סוג של נזק, בין נזק ישיר או נזק עקיף כתוצאה מכך.
 10. בעת ביצוע ההזמנה, המשתמש רשאי להזמין מוצר ולבחור יעד מבוקש למשלוח וזאת על ידי הזנת היעד למשלוח במקום המיועד לכך. החברה מבצעת משלוחים באמצעות צד ג’ ובהתאם ליעדים שחברת המשלוחים מגיעה.
 11. לאחר שהוזנו פרטי התשלום במקום המיועד לכך, יישלח למשתמש אישור באמצעות הדואר האלקטרוני (אותו הזין המשתמש בעת ההרשמה) על קליטת פרטי ההזמנה. אישור זה אינו מחייב את החברה לספק את המוצרים, והוא רק מעיד שפרטי ההזמנה נקלטו אצל החברה.
 12. אם יתברר שכרטיס האשראי של המשתמש או מי מטעמו אינו תקף, או שחברת כרטיסי האשראי איננה מכבדת את העסקה, או שחברת פייפאל (או כל ספק תשלום מקוון שאושר) אינה מכבדת את החיוב, או שהמוצר המבוקש איננו מצוי במלאי שבידי החברה, החברה תיצור קשר עם המשתמש לפרטי הקשר שהזין בעת רישומו, ככל ונרשם או בשלב ביצוע ההזמנה במידה ולא נרשם לשם השלמת העסקה או ביטולה.
 13. ניתן לבצע תשלום גם באמצעות חשבון פייפאל (או ספק שירותי תשלום מקוון אחר שהחברה תעבוד איתו) ובמקרה של הזמנה באמצעי כאמור, יהיה על המשתמש להזין את פרטי החשבון שלו באמצעי התשלום המקוון. בכל מקרה, החברה תאשר את ביצוע התשלום כאמור רק לאחר קבלת אישור מאותו ספק.
 14. היה ומשתמש קיבל משלוח הזמנה שכולל מוצרים חסרים ו/או במקרה של פגם במוצר שהתקבל, על ומשתמש להודיע לחברה באופן מיידי ולא יאוחר מ-7 ימים ממועד קבלת המשלוח, על המוצר החסר ו/או הפגם במוצר.

 

ביטול עסקה ומדיניות החזרת מוצרים

 1. מדיניות ביטול הזמנה תהא כפופה לחוק הגנת הצרכן, התשמ”א-1981 (להלן: “חוק הגנת הצרכן”), ואין באמור בסעיף שלהלן לגרוע ממנו.
 2. ביטול עסקה לרכישת מוצר (להבדיל מרכישת קורס שלגביו קיימת מדיניות ביטולים נפרדת שמוסדרת בעת הרישום לקורס) לא יאוחר מ-30 יום ממועד קבלת המוצר או קבלת מסמך הגילוי בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן, המאוחר מביניהם, על ידי מסירת הודעה לחברה. במקרה של ביטול, המשתמש יהא זכאי לקבל את התשלום ששולם בגין המוצר בניכוי דמי ביטול בסך של 5% משווי העסקה (ערך המוצרים שנרכשו) או 100 ₪, לפי הנמוך מביניהם. בוצע הביטול לאחר יציאת המוצרים את החברה באמצעות חברת המשלוחים, יישא המשתמש בעלות דמי המשלוח בהתאם למחיר השליחות ליעד המשלוח.
 3. למרות האמור לעיל, החברה לא תגבה דמי ביטול היה והביטול נובע מפגם במוצר, אי התאמה בין המוצר לבין הפרטים שנמסרו לגביו בהתאם להוראות הדין.
 4. החזר כספי ייעשה באמצעות זיכוי כספי שיועבר לכרטיס האשראי או לאמצעי התשלום בו בוצעה ההזמנה, בהתאם לבחירת המשתמש במסגרת הליך ביטול העסקה.
 5. אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה לתבוע את נזקיה, בשל כך שערך המוצר פחת כתוצאה בהרעה משמעותית במצבו.
 6. אופן החזרת המוצרים בעת הביטול – המשתמש ישלח את המוצר חזרה לחברה ללא עלות משלוח, כפי שמפורט בדף המצורף לכל חבילה.
 7. היה למשתמש זכות לבטל עסקה לפי תקנון זה או לפי חוק הגנת הצרכן, הודעת הביטול שימסור המשתמש לחברה באמצעות דוא”ל [email protected] או בשליחת דואר רשום לכתובת החבה כמפורט בתחילת תנאי השימוש.
 8. זכות הביטול אינה תקפה, בין היתר, במקרים הבאים: טובין שיוצרו במיוחד בעבור הלקוח; טובין פסידים (מוצרים מתקלקלים או מתכלים).
 9. מובהר כי ביטול הזמנה כאמור יעשה כנגד הצגת חשבונית או פרטי כרטיס האשראי שבאמצעותו בוצעה ההזמנה.

אחריות החברה 

 1. בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים ולא יישאו בכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או מיוחד, שיגרם למשתמש ו/או לצד שלישי, כתוצאה משימוש או רכישה באמצעות האתר, בניגוד להוראות תקנון זה או בגין מעשים או מחדלים של המשתמש ו/או צדדים שלישיים, לרבות, ומבלי לגרוע, ספקי תקשורת ו/או בגין גישה בלתי מורשית, התקפות, פריצה וחדירה למידע (או ניסיון לבצע כל אחד מאלה) באמצעות קווי תקשורת או רשת תקשורת אחרת ו/או בגין שירותי שילוח ו/או איסוף המשלוחים.
 2. בכל מקרה, בכפוף למגבלות האחריות החלות בדין החל, תהא עילת התביעה אשר תהא, גבול אחריותה של החברה לא יעלה על סך התשלומים ששילם המשתמש לחברה בגין אותה הזמנה, ובכל מקרה החברה לא תהיה אחראית לנזק תוצאתי או עקיף, לרבות הפסד הכנסה ו/או מניעת רווח שיגרמו מכל סיבה שהיא.
 3. החברה ו/או מי מטעמה לא יהיו אחראים לכל תקלה ו/או איחור ו/או שיבוש בשימוש באתר ו/או בשירותים הכלולים בו (לרבות משלוחים של מוצרים) ו/או בכל הקשור עם מי מאלה (לרבות ומבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל, בקווי בזק ו/או במערכות האינטרנט ו/או ברשתות הסלולר) וכן לכל הוצאה, אובדן או נזק אשר יגרמו מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בחברה, לרבות ומבלי לגרוע, כתוצאה מצו ו/או תקנה ו/או הוראה של רשות ממשלתית, שיתוק מהותי של מערכות התקשורת, רעידת אדמה, סופה, מחסור בחומרים ו/או בשירותים ציבוריים ו/או בשירותי הובלה, אש, שיטפון, פיצוץ, התפוצצות, תאונה, מגיפה, שביתה, השבתה, מהומות, הפרת הסדר הציבורי, מלחמה, פעולת טרור ו/או איבה וסגר ואלו לא יחשבו כהפרה של תנאי תקנון זה ולא יזכו את המשתמש בכל סעד ו/או זכות.
 4. נפלה טעות קולמוס בתיאור מוצר, לא יחייב הדבר את החברה ו/או מי מטעמה.
 5. החברה אינה אחראית לשימוש שיעשה משתמש ו/או כל אדם אחר במוצר שלא בהתאם להוראות היצרן ו/או החברה.
 6. החברה תעשה כמיטב יכולתה לספק מוצרים איכותיים במועד המבוקש. בכל מקרה שהמשתמש סבור כי ישנו פגם באחד המוצרים שרכש באמצעות האתר או שלא קיבל שירות ראוי באמצעות האתר הוא יכול לפנות לשירות הלקוחות בטלפון 074-7399001 בשעות הפעילות של החברה כפי שמופיע באתר או באמצעות דוא”ל [email protected], והחברה תפעל לטפל בפניה בהקדם.

הזכויות של החברה באתר

 1. הקניין הרוחני באתר, בכלל זה זכויות היוצרים ו/או סמני המסחר ו/או המדגמים ו/או הפטנטים וכיוצא באלה זכויות באתר, לרבות עיצוב האתר, התוכנות, היישומים, הקבצים הגרפיים, הטקסטים, התמונות, הטכנולוגיות, התהליכים, התכנים, האייקונים, קוד המחשב וכל חומר אחר הכלול באתר (“תכולת האתר“), הינם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, או של צדדים שלישיים שהחברה קיבלה מהם רישיון שימוש כדין.
 2. החברה שומרת על כל זכויותיה וקניינה בתכולת האתר, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בתכולת האתר ו/או בחלק ממנה.
 3. השמות ביוטיקס ושם הדומיין של האתר, לרבות כל סימני המסחר של החברה, בין אם רשומים ובין אם לא, הם בבעלות מלאה ובלעדית של החברה, ואין בעצם הכניסה לאתר כדי להעניק רישיון ו/או זכות כלשהם בהם.
 4. כל אזכור בקטלוגים השונים של שם, סימן מסחר, מוצר ו/או שירות של צד שלישי כלשהו, מופיע אך ורק כשירות למשתמש ואין בו כדי להוות פרסומת, קידום מכירות, מתן חסות ו/או המלצה כלשהי לגביהם. תמונות המוצרים מובאות להמחשה בלבד. מובהר כי הפרה של זכויות קניין רוחני של צד ג’ תהיה באחריות הספק הרלוונטי בלבד.
 5. האתר ותכולת האתר נועדו אך ורק לשימוש פרטי ולא מסחרי, והשימוש בהם מוגבל אך ורק למטרות מכירת וקניית המוצרים באמצעותם. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור ו/או להציג חומר כמפורט לעיל אלא אם ניתנה רשות לכך מראש ובכתב מהחברה.

מדיניות פרטיות, מאגר מידע ודיוור ישיר

 1. בהרשמה לאתר ו/או בביצוע רכישה באתר, המשתמש מאשר כי המידע שנמסר על-ידו ו/או ייאסף אודותיו במסגרת השימוש באתר, יישמר במאגרי המידע של החברה לצורך ניהול וייעול השירות והקשר עימו, לצרכים תפעוליים, שיווקיים וסטטיסטיים, לרבות עיבוד המידע ודיוור ישיר לצורך מימוש מטרות אלו וכן עידוד נאמנות לקוחות, מתן שירותים ללקוחות ולהבטחת פעילות מסחר הוגנת על פי חוק. ידוע למשתמש כי לא חלה עליו חובה חוקית למסור את המידע ומסירתו הינה מרצונו ובהסכמתו.
 2. הפרטים האישיים שיימסרו על ידי המשתמש באתר, לרבות במסגרת פתיחת החשבון או בכל דרך אחרת שיימסרו ו/או יגיע לידיעת החברה במסגרת השימוש באתר (“מידע האישי“) יהיו כפופים למדיניות הפרטיות של החברה, כמפורט להלן.
 3. בתקנון זה, הביטוי “מידע אישי” כולל כל מידע המיוחס למשתמש שנאסף על ידי החברה או נמסר לה על המשתמש או מי מטעמו, שבאמצעותו ניתן באופן סביר לזהות את המשתמש ו/או מידע המוגן על פי חוק הגנת הפרטיות, התשמ”א – 1981.
 4. החברה לא תמסור את פרטי המשתמש, אלא בכל אחד מהמקרים המפורטים להלן: (א) אם תידרש לעשות כן על פי צו שיפוטי או לפי דין; (ב) אם תקבל התראה לנקיטה בהליכים משפטיים נגדה בגין פעולות שבוצעו על ידי המשתמש ו/או מי מטעמו ובכל מחלוקת, טענה, תביעה, דרישה או הליכים משפטיים, אם יהיו, בין המשתמש לבין החברה; (ג) אם תועלה טענה או שיתגלה כי המתמש הפר איזה מתנאי תקנון זה  ו/או כל הסכם עם חברה; (ד) אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה חשד כי המשתמש ביצע שימוש לצורך ביצוע מעשה בלתי חוקי ו/או כדי לאפשר, להקל, לסייע ו/או לעודד את ביצועו של מעשה כזה; (ה); אם תועלה טענה או יתעורר אצל החברה החשד כי המשתמש ביצע מעשה ו/או מחדל הפוגעים ו/או העלולים לפגוע בחברה ו/או במי מטעמה ו/או בצדדים שלישיים כלשהם. המתמש מצהיר כי במקרים כאמור, לא תהיה לו טענה או דרישה כלפי החברה בקשר למסירת מידע אישי והוא יהא מנוע מלטעון כי לא נתן את הסכמתו למסירת המידע כאמור.
 5. מילוי טופס ההרשמה או השימוש באתר ובשירותים המוצעים בו מהווה הסכמה של המשתמש לכך שפרטי המשתמש יוחזקו במאגר מידע של החברה וכי ייעשה בפרטי המשתמש שימוש למטרות של תפעול האתר ומתן השירותים הכלולים בו, לצרכי יצירת קשר עם המשתמש, למטרות שיווק, פרסום, קידום מכירות ומכירות ולמטרת פניה למשתמש בכל דרך לרבות בדרך של דיוור ישיר בכפוף לקבלת הסכמות לפי הדין, לצרכי ניתוח ומחקר סטטיסטי, עריכת סקרים וכל שימוש אחר בקשר לנושא שיווקי, לצרכים פנימיים, כגון צרכי תחקור תלונות ו/או ביקורות או לקיום הוראות אחרת על פי דין, בהתאם להוראות כל דין ו/או בהתאם לדרישת רשויות ו/או בתי משפט. שימוש בפרטי המשתמש למטרות הנ”ל לא ייחשב כפגיעה בפרטיות.
 6. לא חלה על המשתמש חובה חוקית למסור את פרטי המשתמש לחברה (אולם ללא מסירתם – לא יוכל המשתמש לעשות שימוש בכל או חלק משירותי האתר) וכי מסירת פרטי המשתמש נעשית מרצונו החופשי של המשתמש. המשתמש מסכים באופן מפורש לשימוש בפרטיו כאמור לעיל וכי שימוש כאמור לא ייחשב כפגיעה בפרטיותה מצד החברה ו/או מי מטעמה.
 7. החברה עושה שימוש בקבצי מידע הנקראים “קוקיס” (Cookies). קבצים אלו מסייעים לעקוב אחר העדפות המבקרים באתר ולשפר את חווית השימוש באתר. כך למשל, הקוקיס מאפשרים לשמור את הפרטים שהזין המשתמש לטפסים השונים ובכך חוסכים ממך את זמן מילוי הפרטים בשנית בביקורו הבא, או מזהים תכנים מועדפים עליו על מנת להציג לו המלצות וטיפים המתאימים לו. כמו כן, הקבצים מאפשרים לחברה למקד את הפרסום המקוון עבורו, אם כי אין בכך כדי להעביר מידע אישי או מזהה אודותיו לצדדים ו/או אתרים שלישיים.

 

 1. משתמש שאינו מעוניין לקבל או להפעיל את ה”קוקיס”, יוכל לחסום אותם בכל עת על ידי שינוי ההגדרות בדפדפן. חלק מקובצי הקוקיס עשויים לפקוע כאשר יסגור את הדפדפן או את היישום בו הוא משתמש, וייתכן שאחרים יישמרו על גבי הזיכרון במכשירו או במחשבו. בכל עת, באפשרות המשתמש למחוק את קובצי הקוקיס, גם אם נשמרו אצלו. מוצע לעשות כן רק אם המשתמש משוכנע שאינו רוצה שהאתר, התכנים המופיעים בו והשירותים המוצעים דרכו יותאמו להעדפותיך.
 2. עיקר המידע הנאסף דרך האתר הינו מידע סטטיסטי, אנונימי, שאינו מזהה את המשתמש אישית, ונועד לצורך ניהול, תפעול שיפור וייעול פעילות האתר, ועל מנת להתאימו להעדפות ולצרכי המשתמשים בו. בהתאם לאופי הגלישה באתר, עשויים להיאסף גם פרטי ספק שירותי האינטרנט של המשתמש, כתובתו בפרוטוקול האינטרנט (כתובת IP) ושם המתחם לצורך גישה לאתר, מיקום המכשיר בו נעשה שימוש בגישה לאתר, זמני השימוש בו ופרטים אנונימיים נוספים המעידים על אופן השימוש באתר.
 3. בהתאם להסכמתו, אם תתקבל, החברה תהא רשאית לפנות אל המתמש מעת לעת בדיוור ישיר לצורך קבלת עדכונים, הצעות למוצרים ו/או שירותים, מבצעים וקידומי מכירות, באמצעות דואר אלקטרוני, מסרונים (SMS), פקסימיליה, מערכת חיוג אוטומטית ו/או בטלפון, וזאת כל עוד לא נתקבלה הודעה אחרת מהמשתמש בכל עת.

שמירה על סודיות; אבטחת מידע

 1. החברה אינה אוגרת מספרי כרטיסי אשראי במחשביה.
 2. החברה משתמשת בתקני האבטחה הגבוהים ביותר על מנת לשמור ככל האפשר על סודיות המידע ופרטיות המשתמש.
 3. תקני האבטחה החמורים שהאתר עומד בהם נועדו להגן על הצרכנים, הסוחרים וחברות האשראי. החדרת ה-PCI DSS מעלה משמעותית את רמת האבטחה ולכן מסייעת בטיפוח האמון של משתמשי סליקה אונליין בשימוש בכרטיסי אשראי.
 4. האתר מאובטח באמצעות פרוטוקול SSL, כלומר כל התקשורת שבין הדפדפן (אצל הלקוח) לאתר (כלומר שרת האינטרנט המאחסן את העמודים) הינה מוצפנת כך שלא ניתן לפענח את המידע המועבר בין הדפדפן לאתר. כלומר, ה’אבטחה’ המובטחת הינה הצפנה של המידע. הצפנה הינה שיטה ל’עירבול’ שנועדה להטעות צדדים עוינים ומתבצעת בשני פרטנרים: השולח מערבל והמקבל מפענח. שיטת הערבול מתבססת על פונקציות מתמטיות, והמיוחד בשיטה (דוגמת RSA) היא בכך שמספיק מפתח אחד בצד הלקוח כדי לערבל ולפענח נדרשים שניים.
 5. במקרים שאינם בשליטה ו/או נובעים מכוח עליון, החברה לא תישא באחריות לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר שיגרם למשתמש ו/או למי מטעמו, אם מידע יאבד או יגיע לגורם עוין ו/או יעשה בו שימוש שלא בהרשאה.

 

החוק החל ותניית שיפוט

 1. על ההתקשרות בין הלקוח לחברה במסגרת האמור בתקנון זה יחולו הוראות הדין הישראלי בלבד.
 2. החברה והמשתמש מצהירים כי יעשו כמיטב יכולתם על מנת שסכסוך שיתעורר ביניהם, במידה ויתעורר, ייושב בדרכי נעם מחוץ לכותלי בית המשפט וכי במידה והסכסוך לא ייושב כאמור אזי הוא יידון בבית המשפט בתל אביב-יפו בלבד.

 

 

 

 

Img20

לקוחות עסקיים

בעלת מכון ורוצה לעבוד עם המוצרים שלנו ? השאירי לנו פרטים ואחד מנציגנו יצור איתך קשר

לחצו להשארת פרטים
או פשוט דברו איתנו בטלפון | 0543182194

רגע לפני שאנחנו ממשיכות...

יש לנו מבצעים סודיים שאסור לך לפספס!

סיכום הזמנה

( פריטים)
בקנייה זאת חסכת: ש׳׳ח
סה׳׳כ לתשלום:
מעבר לקופה
Back top top